Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

FEDERASYON YENİ ÜYE OLMA YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliği bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. 

1. AMAÇ

Bu yönetmelik, Federasyona üye olmak için başvuruda bulunan derneklerin üyelik işlemleri ve uyum konusundaki çalışmaları ile asil üye olabilme usullerini belirlemek üzere düzenlenmiştir.

 

2. DAYANAK

Federasyon Tüzüğünün 8. Maddesine dayanmaktadır.

 

3. ÜYELİK BAŞVURUSU

 

4. ÜYELİK ÖNCESİ HAZIRLIK

a. Dernek bir yazı ile üyelik niyetini iletir.

b. Federasyon, Tüzüğünün ve Yönetmeliklerinin birer örneğini incelenmek üzere derneğe gönderir.

 

5. ÜYE OLMAK İSTEYEN DERNEĞİ KOŞULLARI

a. Tüzüğünde, Derneğin, arama kurtarma konusunda çalışması yer alması,

b. Genel Kurul kararı,

c. Yönetim Kurulunun niyet beyanı,

     i. Katılma istemi

     ii. Federasyon Tüzüğünün ve Yönetmeliklerinin kabulü beyanı.

 

6. BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

a. Yönetim Kurulu Başkanının başvuru yazısı

b. Yönetim Kurulu Kararı,

c. Genel Kurul Kararı;

    i. Federasyona üye olarak katılma kararı,

    ii. Federasyon tüzüğüne uygun sayıda temsilci seçilmesi.

 

7. Dilekçe üzerine Yönetim Kurulları, kararlaştırılan günde Derneği, Merkezinde ziyarete gelir.

 

8. DERNEKTE DÜZENLENEN TOPLANTININ GÜNDEMİ 

a. Genel üye toplantısı yapılması

    i. Genel üye profilinin görüşmesi

    ii. Federasyonun tanıtımının yapılması

    iii. Dernek üyelerinin Federasyondan beklentilerinin görüşülmesi

    iv. Federasyonun Derneğe yapabileceği katkıların görüşülmesi,

b. Derneğin genel olarak teçhizatlarının görülmesi

c. Kurumsallaşma konusundaki gözlemler.

 

9. Olumlu görüş çıkması konumunda Federasyon Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan derneği Gözlemci sıfatı ile kabul eder.

 

10. GÖZLEMCİLİK DÖNEMİ ÇALIŞMALARI:

a. Dernek, akreditasyon konusunda iç çalışmalarını yapar.

b. Çalışmaları bitince Federasyon eğitmenlerinin bulunduğu bir kamp veya tatbikat veya toplantı ile durum değerlendirmesi yapılır.

c. Dernek, Gözlemci olmasından sonra tüm Federasyon etkinliklerini, Temcilier Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

d. Dernek Temsilcileri, Federasyon İletişim Grubuna dahil edilir ve çalışmalara katılması sağlanır.

e. Dernek Temsilcileri, Federasyonun çalışmakta olan birimlerinde aktif görev alabilir.

f. Derneğin yapmak zorunda olduğu tüzük değişikliği;

    i. Genel kurulun toplantı süresinin 2 yıl olarak değiştirilmesi

    ii. Genel kurulun Mart ayı içinde yapılması.

 

11. ASİL ÜYELİĞE GEÇİŞ

a. Gözlemcilik süresi sonunda Yönetim Kurulu inceleme yapar:

    i. Uyum sağlanması konusunda yeterlilik kabul edildiği takdirde Federasyon Yönetim Kurulu alacağı karar ile Derneği Asil Üyeliğe kabul eder.

    ii. Uyum sağlanması konusunda yeterlik kabul edilmek ise;

        1. Uyumun sağlanabileceği kanısında olur ise gözlemcilik süresi uzatılır.

        2. Uyum sağlanması konusunda yeterli kanı yok ise asil üyeliğe kabul edilmeksizin Dernek Gözlemci Üye sıfatı sona erdirilir.

 

12. GÖZLEMCİ ÜYELERİN HAKLARI

Gözlemci Üye, seçme seçilme haklarına sahip değildir. Bunun dışındaki tüm konularda asil üyeler ile eşit haklara sahiptirler.

Federasyon Birimlerinde görev alacak kişilerin, gözlemci üye temsilcisi olması koşulu aramaz.

 

13. ASİL ÜYELİK HAKLARI

Asil Üyeler, Tüzüğün ilgili maddelerinde de belirtildiği gibi tüm diğer üyeler ile eşit k-haklara sahiptirler.

 

14. TEMSİLCİ SAYISININ SAPTANMASI

a. Gözlemci Üye Dernek, Federasyonda üç üye ile temsil edilir. Seçim yapılırken üç de yedek üye geçilmesi gereklidir.

b. Asil üyelik temsilci sayısının saptanması Asil Üyelik ile birlikte Dernek için de bağlayıcılığı bulunması nedeniyle Tüzük ilgili maddelerine uygun seçim yapılması zorunlu bulunmaktadır.

 

15. GÖZLEMCİ ÜYE AİDATI

Tüzüğün ilgili maddesine göre saptanan gözlemci Üyelik aidatının Federasyona ödenmesi gerekli ve zorunludur.

 

16. ÜYE OLAMAYAN KURUMLARIN GÖZLEMCİLİĞİ

Federasyon çalışmalarına katılmak isteyen ve fakat mevzuatları gereği üye olamayan kurum ve kuruluşların da Federasyon çalışmalarına katılmaları olasıdır.

Bu durumda bir dilekçe ile başvuruda bulunulması ve en az bir temsilcinin seçilmiş olması yeterlidir.

Federasyon Yönetim Kurulu görüşerek uygun bulduğu takdirde Gözlemci olarak kabulüne karar verir. Bu grupların ve kurumların yetkileri ve sorumlulukları da bu yönetmekteki Gözlemci Üye yetkilerine göre belirlenir.

 

17. Yönetmelik on yedi madde olarak hazırlanmış, Yönetim Kurulunun 11.02.2015 günlü, sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. Bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

                 

             Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir        Edirne Arama ve Kurtarma Derneği - Edirne      Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği - Yalova      K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği - Adana      Türkcan Kurtarma Cemiyeti - İstanbul      Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği - Aydın