Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

7 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye'nin değişik şehirlerinde kurulmuş on dokuz arama ve kurtarma derneği ve ekip, bir üst birlik kurma amacı ile Yalova’da görüşmelere başladılar. Bir taraftan görüşmelerde, anlaşmaya çalışan ekipler, bir taraftan da tatbikat ve eğitimler ile hem yeteneklerini artırmak hem de bir çatı altında birleşmenin koşullarını aradılar. On sekiz toplantıdan sonra federasyon kurulmasına karar verildi ve federasyonun amacı belirlendi;

1.Ülkemizde olacak afet durumunda gönüllülerin ortak ve standart bir koordinasyon içinde çalışması için acil eylem planının oluşturulması,

2. Eğitim standardının kurulması,

3. Arama ve kurtarma eğitim alanları kurulması,

4. Etik değerlerin oluşturularak düşünsel yapıda birliktelik sağlanması,

5. Aynı arama kurtarma dilini konuşan ekiplerin oluşturulması,

Toplantılar sonunda ortak hareket etme kararı alan beş derneğin çalışmalarıyla, ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU16 Haziran 2002 tarihinde kuruldu.

 

Kurucu üyeler;

Alanya DAD, Alanya Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği

Aydın UMUT, Aydın Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği,

Gönen GÖNDAK, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve Haberleşme Derneği

Edirne EDAK, Edirne Arama Kurtarma Derneği

Yalova K-77, Yalova Arama Kurtarma Derneği

 

Federasyonumuz, Yalova’da 100 kişiye aynı anda hizmet verebilecek bir kriz koordinasyon merkezi ile içinde deprem simülasyonu da olan tatbikat ve eğitim alanının inşasını gerçekleştirdi.

2008 yılında federasyon merkezimiz İstanbul’dan Yalova’ya taşındı.

2009 yılında 5902 sayılı yasa gereği kamu işbirliği ve akreditasyon sağlanması için uyu dönemi başlatıldı.

2009 yılında Uşak’tan UŞ-AK Arama Kurtarma Acil Haberleşmesi ve Radyo Amatörleri Derneği katıldı.

2012 yılında İstanbul'dan ANAK ve Diyarbakır'dan AKE dernekleri katılma talepleri sonucu gözlemci olarak federasyona katıldılar.

2012 yılında gönüllülük, akreditasyon ve kamu işbirliği yönetmeliği çıkarıldı ve üyelerimiz ile talep edilen kişilere akreditasyon verilmeye başlandı.

2013 yılında DAD federasyondan ayrıldı. Aynı yıl AKE gözlemcilik süresi içinde uyum gösteremediğinden, doğa sporları yapmak üzere tüzük değişikliği yaparak federasyondan ayrıldı.

Adana K9 Arama ve Eğitim Derneği aramıza katıldı.

Ayvalık ADAK, gözlemci üye olarak aramıza katıldı.

İstanbul, TÜRKCAN Kurtarma Derneği aramıza katıldı. 

2014 yılında yeni bir eğitim merkezi inşasına başlandı. Yakın zamanda bitirilmesi planlanmaktadır. 

                 

             Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir        Edirne Arama ve Kurtarma Derneği - Edirne      Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği - Yalova      K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği - Adana      Türkcan Kurtarma Cemiyeti - İstanbul      Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği - Aydın